Kaikissa koneissa ja laitteissa esiintyy nivelten kulumisesta aiheutuvia ongelmia ennemmin tai myöhemmin. Vaikka toleranssit ovat tarkkoja, alkavat kiinnityskorvakkeiden reiät väljistyä. Väljyys nopeuttaa kulumista ja reiät kuluvat lopulta soikean muotoisiksi.

Kun Expander-pultin kiristysosaa, pulttia tai mutteria kiristetään, painuu paisuntaholkki akselin kartiomaista osaa vasten ja laajenee säteen suuntaisesti.  Expander-pultissa on kaksipuolinen lukitus. Asentaminen sekä purkaminen on yksinkertaista ja voidaan suorittaa koneen työmaalla.

Kun koneen tappiliitoksen kiinnityskorvakkeisiin on asennettu Expander-pultti, voi kulumisesta aiheutuvat ongelmat unohtaa. Expander-liitos korvakkeisiin on välyksetön ja sille myönnetään 10 vuoden toimivuustakuu.

Tappiliitokset väljistyvät

Maansiirto- ja metsäkoneiden tappiliitoksiin koneen ikääntymisen myötä syntyvät tappien ja reikien väliset väljyydet ovat useimmille koneyrittäjille tuttuja ongelmia. Koneen ollessa uusi ovat tappi- ja reikätoleranssit erittäin tarkkoja, mutta reiän on oltava aina tappia suurempi tappiasennuksen mahdollistamiseksi.

Ajan myötä tapin ja reikien välinen asennusvälys kasvaa kulumisen ja työiskujen myötä ja kiinnityskorvakkeiden reiät muotoutuvat soikeiksi.Tyypillisiä paikkoja soikeiksi venyneille korvakerei´ille ovat hydraulisylintereiden päiden tappiliitokset koneiden keskinivelessä, kaivinkoneen puomistossa tai vaikkapa metsäkoneen nosturissa.

Kunnostus on ollut työlästä

Korjauskeinoina soikeiksi venyneisiin korvakereikiin on käytetty kiinnityskorvakkeiden vaihtoa, reikien täyttöä ja aarporausta, ylisuurien helojen ja tappien asennusta ja monia vastaavia, aikaa vaativia ja suuria kustannuksia synnyttäviä ratkaisuja.

Lisäksi tällaiset korjaukset edellyttävät koneen kuljettamisen korjaamolle.